Alfa | Tasarım

Tasarım çalışmaları, Zbs Alfaçelik bünyesindeki tasarım ve proje departmanında görev alan profesyonel proje grubumuz tarafından yürütülmektedir. Proje Grubumuz, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda tasarımı olgunlaştırarak, ulusal-uluslararası yönetmeliklere uygun proje hizmeti vermektedir. Bu kapsamda kullanılan yönetmelik ve şartnamelerden bazıları şunlardır:

 • Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik (2007)
 • TS498 : Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri
 • TS500 : Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları
 • TS648 : Çelik yapıların hesap ve yapım kuralları
 • TS4561 : Çelik yapıların plastik teoriye göre hesap kuralları
 • TS3357 : Çelik yapılarda kaynaklı birleşimlerin hesap ve yapım kuralları
 • IBC-2009 : International Building Code-2009
 • AISC 2008 : American Institute of Steel Construction
 • SDI : Steel Deck Institute Composite Deck Design Handbook
 • Manual of Steel Construction Load and Resistance Factor Design
 • Manual of Steel Construction Allowable Stres Design
 • SNIP
 • Cezayir
 • Azerbaycan SNIP

Tasarım aşamasındaki üç boyutlu modelleme sayesinde, yapıya ait bütün detaylar netleştirilmekte ve üretim-montaj safhalarında oluşabilecek hatalar minimize edilmektedir.

Tasarım ve çizim aşamasında uluslararası alanlarda kabul görmüş lisanslı yazılımların yanı sıra, şirketimiz bünyesinde geliştirilen özel yazılımlar da kullanılmaktadır.

Bu disiplin ile çalışmalarını sürdüren Proje Grubumuz, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde çok katlı konutlar, iş merkezleri, endüstri ve sanayi tesisleri, alışveriş merkezleri, hastane, okul vb. gibi birçok prestijli yapıya proje hizmeti vermiş ve vermeye devam etmektedir.